مکعب های ریاضی چینه

7,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 1-2 نفر

سن: 3 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-30 دقیقه

سبک بازی: آموزشی

اطمینان از خرید