آخرین ایستگاه

250,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 5-12 نفر

سن: 16 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-60 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید