دومینو 200 قطعه

60,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 1-4 نفر

سن: 4 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 60-90 دقیقه

سبک بازی: سرگرمی

اطمینان از خرید