ورسک (RAILROAD INK)

135,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 1-6 نفر

سن: 8 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-30 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید