هامپ هام

110,000 تومان

♦ تعداد نفرات مورد نیاز: 2 نفر

♦ سن: 5 سال به بالا

♦ مدت زمان انجام بازی: 10 دقیقه

♦ سبک بازی: سرگرمی

اطمینان از خرید