نقطه اشتعال(Flash Point: Fire Rescue)

860,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-6 نفر

سن: 10 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 45 دقیقه

سبک بازی: مشارکتی

اطمینان از خرید