منچ و مارپله

14,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-4 نفر

سن: 4 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-60 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید