شهرهای گمشده

116,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز:2-4 نفر

سن: 10 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-60 دقیقه

سبک بازی: استراتژی

اطمینان از خرید