ذهن (THE MIND)

75,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-5 نفر

سن: 8 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-30 دقیقه

سبک بازی: مشارکتی

اطمینان از خرید