کدنیمز (نسخه تصاویر)

145,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-8 نفر

سن: 10 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-60 دقیقه

سبک بازی: مشارکتی

اطمینان از خرید