کاستل (KASTEL)

70,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-6 نفر

سن: 8 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-30 دقیقه

سبک بازی: سرگرمی

اطمینان از خرید