پاياپاي

80,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-8 نفر

سن: 5 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 15-30 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید