نیکیماک

66,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-6 نفر

سن: 8 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 10-20 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید