زار

389,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 1-6 نفر

سن: 14 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 40-80 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید