رام و دیس

70,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-6 نفر

سن: 7 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-60 دقیقه

سبک بازی: سرگرمی

اطمینان از خرید