جالیز

190,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 3-7 نفر

سن: 9 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-90 دقیقه

سبک بازی: فکری

اطمینان از خرید