استوژيت پلاس

90,000 تومان

تعداد نفرات مورد نیاز: 2-8 نفر

سن: 8 سال به بالا

مدت زمان انجام بازی: 30-60 دقیقه

سبک بازی: فکریاطمینان از خرید